Tutkimukset » Sytologia »

Silmän sidekalvon sivelynäyte | 4423 Ko-Syto

Indikaatiot: Silmän sidekalvon tulehdusten (inflammatio) karakterisointi. Allergisessa konjunktiitissa saattaa sidekalvolla esiintyä suhteellista eosinofiliaa. Tutkimuksen käyttöindikaatiot ovat hyvin suppeat.

Näyte: Silmän sidekalvolta otetaan kostutetulla pumpulitikulla näyte, joka sivellään objektilasille ja annetaan kuivua ilmassa.

Lähete: Sytologisen näytteen yleislähetelomake tai sähköinen lähete sähköisen tiedonsiirtoon osallistuvan yksikön kanssa erikseen sovitulla tavalla.

Menetelmä: Modifioitu May–Grünwald–Giemsa -värjäys.

Tulos: Lausunto sekreetin solukompositiosta ja Papanicolaoun luokka. — Yhteyshenkilö: Minna Pitkänen, (02) 2751 342