Tutkimukset » Sytologia »

Endometrium | 4189 Ut-Syto*

Indikaatiot: Endometriumin premalignien ja malignien prosessien (hyperplasiat, karsinoomat) toteaminen.

Näyte: Endometriumilta otetaan tarkoitukseen suunnitellulla harjainstrumentilla näyte. Se sivellään objektilasille ja fiksoidaan ennen näytteen kuivumista sumutettavalla etanolipohjaisella kiinnitteellä. Myös fiksoimattoman kuivatun sivelyn voi lähettää. Näytettä on lisäksi otettava 50 %:n etanolia sisältävään näytepurkkiin. Usein materiaali on niin runsas, että huolimatta alkoholifiksaatiosta näytteestä tehdään myös histologinen valmiste.

Lähete: Sytologisen näytteen yleislähetelomake tai sähköinen lähete sähköisen tiedonsiirtoon osallistuvan yksikön kanssa erikseen sovitulla tavalla.

Menetelmä: Papanicolaoun värjäys solusentrifugivalmisteesta ja fiksoidusta sivelystä. Fiksoimattomaan sivelyyn tehdään May-Grünwald-Giemsa-värjäys.

Tulos: Näytteestä annetaan sanallinen lausunto ja Papanicolaoun mukainen maligniteettiarvio. Histologisen näytteen tavoin käsitellyn näytteen tulkinnasta annetaan sanallinen lausunto ja patologis-anatominen diagnoosi (PAD). Endometriumin solunäytteen sensitiivisyys endometriumin maligniteeteissa on hyvä, hyperplasioissa osuvuus on huonompi.
— Yhteyshenkilö: Minna Pitkänen, (02) 2751 342