Tutkimukset » Sytologia »

Maha (harjausnäyte) | 4062 St-Syto*

Indikaatiot: Mahalaukun malignien tautien diagnostiikka. Mahalaukun harjausnäytteitä otetaan nykyään harvoin. Miltei aina gastroskopiassa otettu histologinen näyte antaa täsmällisempää tietoa kuin harjausnäytteen tulkinnalla saavutettava.

Näyte: Näyte otetaan gastroskopian yhteydessä erityisesti tarkoitukseen suunnitellun harjan avulla suoraan mielenkiinnon kohteena olevasta leesiosta. Osan soluista voi sivellä lasille, joka fiksoidaan joko sumutefiksatiivilla tai jonka annetaan kuivua ilman fiksaatiota. Loppuosa näytteestä huuhdellaan 50 %:n etanolia sisältävään näytepurkkiin.

Lähete: Sytologisen näytteen yleislähetelomake tai sähköinen lähete sähköisen tiedonsiirtoon osallistuvan yksikön kanssa erikseen sovitulla tavalla.

Menetelmä: Solusentrifugivalmisteen tai lasille otetun fiksoidun sivelyn Papanicolaou-värjäys. Fiksoimattomasta sivelynäytteestä May-Grünwald-Giemsa-värjäys.

Tulos: Mikäli mahassa on karsinooma, kasvainsoluja löytyy yleensä. Benignien mahahaavojen reunoilla ja joskus myös aktiivisessa gastriitissa esiintyy pintaepiteelissä reaktiivista atypiaa. Tämä saattaa vaikeuttaa huomattavastikin solunäytteen tulkintaa. Siksi histologinen biopsia rinnakkaisnäytteenä on suositeltava. — Yhteyshenkilö: Minna Pitkänen, (02) 2751 342