Tutkimukset » Sytologia »

Aivoselkäydinneste | 4059 Li-Syto

Indikaatiot: Keskushermoston malignien, erityisesti metastaattisten, ja tulehduksellisten prosessien seuranta.

Näyte: Näytettä sekoitetaan 50 - 70 %:n etanoliin suhteessa 1:1.

Lähete: Sytologisen näytteen yleislähetelomake tai sähköinen lähete sähköisen tiedonsiirtoon osallistuvan yksikön kanssa erikseen sovitulla tavalla.

Menetelmä: Näytteestä tehdään solusentrifugivalmiste, joka värjätään Papanicolaoun menetelmällä.

Tulos: Primaareissa aivokasvaimissa kasvainsoluja löytyy harvoin, mutta metastaaseissa, varsinkin meningeaalisissa karsinooseissa, lymfoomissa ja leukemioissa löydös on runsaampi. Neutrofiilit viittaavat infektioon, hemosiderofagit verenvuotoon ja aktivoituneet lymfoidit solut ja plasmasolut kroonisiin infektioihin tai muihin inflammatorisiin tiloihin. — Yhteyshenkilö: Minna Pitkänen, (02) 2751 342