Tutkimukset » Sytologia »

Gynekologinen irtosolututkimus | 4044 Pt-Papa-1 ja 4045(seulonta) Pt-Papa-2

Indikaatiot: Kohdunkaulan syövän esiasteiden (dysplasioiden) ja syövän varhaisdiagnostiikka, HPV:n (Human Papilloma Virus) aiheuttamien muutosten (kondylooma) ja tulehduksellisten muutosten toteaminen. Gynekologisen irtosolunäytteen perusteella voidaan usein myös diagnosoida seuraavat infektiot: hiiva (Candida albicans), Trichomonas vaginalis ja bakterielli vaginoosi (sekafloora, »clue»-solut). Hormonivaikutuksen arviointi.

Näyte: Näyte sivellään lasille niin, että numeron ja nimen puoleiseen päähän näytelasia tulee endokerviksnäyte, keskelle eksokerviksnäyte ja nimen vastakkaiseen päähän vaginanäyte. Huomattavaa: Jotta gynekologisesta irtosolututkimuksesta saataisiin mahdollisimman suuri hyöty, näytteen tulee olla edustava niin, että sekä vaginan pohjukan, eksokerviksin että endokerviksin näytefraktiot sisältävät mahdollisimman runsaasti soluja. Näyte ei saa kuivua ennen fiksaatiota, eikä näytettä tule hangata lasille, jotta solut eivät rikkoutuisi.

Jos gynekologisen irtosolunäytteen perusteella halutaan arvio hormonistatuksesta, tulee menetellä seuraavasti. Estrogeenivaikutus menstruoivilla fertiili-ikäisillä tutkitaan kuukautiskierron 12. - 15. päivänä otetusta ja luteaalivaikutus kierron 21. - 24. päivänä otetusta näytteestä. Luotettavaa tietoa ovuloinnista ja keltarauhasen toiminnasta saa vain ottamalla nämä näytteet samalla kierrolla. Yhtä aikaa lähetetyt näytteet tutkitaan yhden näytteen hinnalla.

Huomattavaa: Näytteet fiksoidaan sumutettavalla etanolipohjaisella fiksatiivilla tai maljassa käyttäen 95-%:sta etanolia. Alkoholikiinnityksen tulee kestää vähintään 15 minuttia ja alkoholin tulee peittää näyte kiinnityksen aikana kauttaaltaan. Näytteen annetaan kuivua vähintään 20 minuuttia ennen lähetyskoteloon pakkaamista. Kiinnitettyinäkään näytteet eivät säily loputtomasti, vaan ne tulee toimittaa viikon kuluessa laboratorioon. Jos sytologisia laseja lähetetään samassa pakkauksessa histologisten formaliiniin otettujen näytteiden kanssa, sytologiset lasit tulee suojata formaliinihöyryltä panemalla näytelasikotelo tiiviseen muovipussiin.

Lähete: A4-kokoinen laboratorion toimittama gynekologisen sytologian lähetelomake tai sähköinen lähete sähköisen tiedonsiirtoon osallistuvan yksikön kanssa erikseen sovitulla tavalla.

Menetelmä: Fiksoidun solusivelyn värjäys Papanicolaoun mukaan.

Tulos: Tutkimuksesta annetaan lausunto määrämuotoisella lomakkeella Bethesda-järjestelmän (The Bethesda System 2001) mukaan. Poikkeavien löydösten esiintyessä patologi antaa mahdollista uusintanäytettä tai jatkotutkimuksia koskevan suosituksen. Lausunnossa annetaan myös arvio siitä, vastaako solukuvan perusteella tehty arvio hormonivaikutuksesta esitietoja ja potilaan ikää.

The Bethesda System 2001 on järjestelmä, jossa vastauksessa otetaan ensin kanta näytteen tutkittavuuteen. Yleinen luokitus kertoo onko tutkittavassa materiaalissa epiteelisoluatypiaa vai ei (näyte käsittää normaalia solukkoa, on peräisin hyvänlaatuisesti muuntuneelta limakalvolta tai edustaa atyyppista muutosta (syöpä, sen esiaste tai esiasteeseen mahdollisesti/todennäköisesti johtava muutos)). Kuvailevissa diagnooseissa tarkennetaan mahdollisen mikro-organismin (Trichomonas, hiivasieni (itiöitä/rihmoja), sekafloora/clue-solut, Actinomyces, Herpes simplex) tai reaktiivisen epiteelimuutoksen (inflammaatio/regeneraatio, atrofinen vaginiitti, sädemuutos, IUD-muutos, muu) tyyppi. Jos löydös on atyyppinen, vastauksessa selvitetään, onko muutos levy- vai lieriöepiteelissä ja missä näytteen osassa tai osissa muutos esiintyi. Bethesda-järjestelmän tärkein etu on levyepiteelileesioiden jako useaan luokkaaan luokkaan, joista kullakin on histologinen vastine: (a) tarkemmin määrittelemätön atypia levyepiteelissä (ASC-US ja ASC-H); (b) lievä SIL (=squamous intraepithelial lesion; lievä dysplasia = CIN I); (c) vahva SIL (kohtalainen dysplasia = CIN II, tai vahva dysplasia ja carcinoma in situ = CIN III) ja (d) levyepiteelikarsinooma. — Rauhasepiteelin atypioista esitetään vastaavanlainen arvio.

Bethesda-järjestelmän mukaiseen näytevastaukseen kuuluu aina arvio hormonivaikutuksesta. Erikseen pyydettäessä laboratorio määrittää myös perinteisen kypsyysindeksin (karyopyknoosi-indeksi) ja luteaalivaikutuksen. Kypsyysindeksi ilmoitetaan esittämällä parabasaali-, intermediaari- ja pintasolujen prosenttiosuudet (esim. 0/80/20). Luteaalivaikutus ilmoitetaan asteikolla positiivinen, epäselvä, negatiivinen. Joukkotarkastusnäytteissä 4045 Pt-Papa-2 on siirrytty Bethesda-järjestelmään. — Yhteyshenkilö: Minna Pitkänen, (02) 2751 342