Tutkimukset » Sytologia »

Keuhkoputki (harjausnäyte) | 4040 Bf-Syto

Indikaatiot: Keuhkoputken maligniteettien diagnostiikka.

Näyte: Näytemateriaali otetaan fiksaatioliuospurkkiin, jossa on 50 %:n etanolia. Osan voi suoraan sivellä näytelasille, jonka voi fiksoida sumutekiinnitteellä tai antaa kuivahtaa ilman fiksaatiota ennen laboratorioon toimittamista.

Lähete: Sytologisen näytteen yleislähetelomake tai sähköinen lähete sähköisen tiedonsiirtoon osallistuvan yksikön kanssa erikseen sovitulla tavalla.

Menetelmä: Fiksoimattomasta sivelynäytteestä tehdään May-Grünwald-Giemsa-värjäys ja solusentrifugivalmisteesta ja fiksoidusta sivelystä Papanicolaoun värjäys.

Tulos: Bronkusharjausmateriaalin etuna yskösperäiseen näytteeseen on se, että harjausnäyte on käytännössä aina edustava bronkuslimakalvon solukon suhteen. Erona yskösnäytteeseen nähden tulee huomioida, että hyvä yskösnäyte edustaa laajalti bronkuspuuston limakalvoa ja alveolitiloja, kun taas harjausnäytteellä saadaan solukkoa vain yhdestä kohdasta. — Yhteyshenkilö: Minna Pitkänen, (02) 2751 342