Tutkimukset » Sytologia »

Muu sytologia | 3053 C-Syto

Indikaatiot: Malignien ja tulehduksellisten prosessien diagnostiikka. Tähän kuuluvat kaikki ne sytologiset näytteet, joita ei ole muualla mainittu.

Näyte: Näyte otetaan joko 50 %:n etanoliin tai sivellään suoraan näytelasille. Lasille sivellyn näytteen voi fiksoida sumutefiksatiivilla tai antaa kuivua ilman fiksaatiota.

Lähete: Sytologisen näytteen yleislähetelomake tai sähköinen lähete sähköisen tiedonsiirtoon osallistuvan yksikön kanssa erikseen sovitulla tavalla.

Menetelmä: Papanicolaoun värjäys solusentrifugivalmisteesta tai fiksoidusta sivelystä. May-Grünwald-Giemsa-värjäys kuivatusta solusivelystä.

Tulos: Tulos ilmoitetaan Papanicolaoun luokkina ja tarvittaessa annetaan sanallinen lausunto. — Yhteyshenkilö: Minna Pitkänen, (02) 2751 342