Tutkimukset » Sopimuksenmukaiset palvelut, tekninen näytteenvalmistus »

Tekninen näytteenvalmistus | [ei koodinumeroa]

Tekninen näytteenvalmistus

Laboratorio valmistaa haluttaessa esimerkiksi perustutkijoille humaani- tai eläinkudosmateriaalista kudosblokkeja tai värjäyksiä laboratorion värjäysvalikoiman rajoissa, ellei erityisesti sovita tietyn värjäysproseduurin pystyttämisestä tilaajan kanssa. Asianmukaiset viranomaisluvat sekä humaani- että eläinmateriaalin osalta tulee toimittaa laboratorioon ennen tällaisen materiaalin käsittelyä.

Materiaali: Leikkeiden valmistamista varten tulee sopia tekniset yksityiskohdat (näytelasien tyyppi, silanointi jne.) vastaavan lääkärin kanssa ennen materiaalin lähettämistä. Myös prosessoinnin kiireellisyydestä ja tarvittavien lokitietojen kirjaamisesta tulee hankekohtaisesti sopia laboratorion kanssa. Materiaalin toimittamisesta laboratorioon on sovittava ennen hankkeen käynnistämistä. — LSPL Oy:llä on vaativiinkin projekteihin riittävä kokemus toiminnasta tutkimusryhmien, lääkekehitysyritysten ja lääketeollisuuden kanssa, ja patologikunnan erityisosaaminen takaa sen, että sopiva yhteyshenkilö on käytettävissä, jos kliinisen patologian erityisosaamista katsotaan tarvittavan.

Näyte: Näytteen luonteen mukainen fiksoitu kudos, parafiiniblokit, valmiit histologiset tai sytologiset näytteet tai värjäämättömät leikkeet sopimuksen mukaan.

Lähete: Hankekohtaisesti sovittava määrämuotoinen lähetelomake, josta ilmenevät myös yhteystiedot.

Menetelmä: Sopimuksen mukainen lopputuote (preparaatti) tai asiantuntijan antama lausunto materiaalista. Tekninen näytteenvalmistus on akkreditoitu näytetyypeittäin sytologian ja histologian tutkimusten akkreditaatiolaajuden puitteissa.

Tulos: Sopimuksen mukaan.

— Yhteyshenkilö: Harry Kujari, 0400 864482