Tutkimukset » Obduktiot »

Pt-Obd-3 Cn-PAD | 4071* & 4187*

Neuropatologinen ruumiinavaus ja neuropatologinen tutkimus

Indikaatiot: Hermokudoksen, jen ja/tai selkäytimen krooniset sairaudet. Erityisesti silloin, kun potilaan neurologinen sairaus on jäänyt selvittämättä ja kun halutaan tietää kudosvaurion tarkka lokalisaatio. Lähinnä kyseeseen tulevat erilaiset degeneratiiviset prosessit, dementia, iskeemiset vauriot, infektiot ja kasvaimet.

Lähete: Noudattaa avausta pyytäneen sairaalan tai muun yksikön omaa potilasasiakirjakäytäntöä. Maininta mahdollisista tutkimuksista neurologian yksiköissä (aika, paikka, löydökset) on syytä liittää lähetteeseen. Suoritus: Keskushermosto (aivot ja selkäydin) toimitetaan kokonaisena tavanomaisen ruumiinavauksen jälkeen 10 %:n formaliiniin fiksoituna alihankintatutkimuksen suorittajalle (Turun yliopistollisen keskussairaalan neuropatologian laboratorio). Neuropatologi tekee vähintään kaksi viikkoa kestäneen formaliinifiksaation jälkeen aivoleikkelyn, ottaa mikroskooppinäytteet ja laatii lausunnon.

Tulos: Näytteenvalmistus sekä lausunnon laatiminen ja edelleen toimittaminen noudattavat alihankkijan käytäntöä. Alihankkija laskuttaa suoraan tutkimuksen tilannutta yksikköä. — Yhteyshenkilö: Harry Kujari, 0400 864482