Tutkimukset » Obduktiot »

Pt-Obd-2 ja Ts-Abortti | 4070 & 4034*

Lapsen tai sikiön ruumiinavaus, Ts-Abortti

Indikaatiot: Lapsen tai sikiön lääketieteellisen kuolinsyyn ja mahdollisten epämuodostumien selvittäminen. Myöhäiskeskenmenot ja myöhäiset raskauden keskeytykset (sikiön paino alle 500 g ja raskauden kesto alle 22 viikkoa), kuolleena syntyneet sikiöt, perinataaliset kuolemat ja leikki- ja kouluikäisten tautikuolemat. Jos raskauden kesto on ollut alle 12 viikkoa, kyseessä on sellainen keskenmeno tai keskeytys, joka käsitellään histologisena näytteenä (Ts-PAD-1-2).

Lähete: Noudattaa avausta pyytäneen sairaalan tai muun yksikön omaa potilasasiakirjakäytäntöä. Obstetrinen, perinatologinen ja muu pediatrinen kysymyksenasettelu tulee selvästi eritellä. Sikiöidenkin yhteydessä raskauden kesto tulee ilmoittaa ja äidin mahdolliset sairaudet tulee mainita.

Suoritus: Obduktio tehdään tutkimuksen pyytäjän käyttöön antamisssa tiloissa käyttäen LSPL Oy:n instrumentteja. Patologi ja ruumiinavausavustaja suorittavat avauksen. Istukka, kalvot ja napanuora tulee mahollisuuksien mukaan liittää mukaan sikiöobduktiossa. Patologi laatii sairauskertomukseen ruumiinavauskertomuksen, ottaa mikroskooppinäytteet ja laatii niistä lausunnon.

Tulos: Avauskertomuksessa ja mikroskooppitutkimuslausunnossa esitetään ehdotus kuolinmekanismista ja arvioidaan muiden ruumiinavauksessa todettujen muutosten merkitys. Hoitanut lääkäri laatii kuolintodistuksen, kun kaikki tutkimustulokset ovat käytettävissä. Hoitanut lääkäri kirjoittaa myös hautausluvan ja ilmoituksen kuolemasta väestörekisterin pitäjälle. Jos on päätetty suorituttaa lääketieteellinen ruumiinavaus, hautauslupaa ei tule luovuttaa hautaustoimistolle ennen ruumiinavauksen suorittamista. On tärkeä huomata, että jos sikiön paino ylittää 500 g tai jos raskaus on kestänyt yli 22 viikkoa, sikiö tulee haudata. — Yhteyshenkilö: Harry Kujari, 0400 864482