Tutkimukset » Konsultaatiot »

Pt-Konsul | 4050

Konsultaatio

Indikaatiot: Tulkintavaikeudet muualla otetuista näytteistä. LSPL Oy:ssä aiemmin vastatun näytteen uudelleentulkinta tai eri aikoina tutkittujen näytteiden vertaaminen toisiinsa. — Näytteen alkuperäisen ottajan yksittäisestä näytteestä pyytämä uudelleentulkinta käsitellään kuitenkin lisälausuntona käyttäen vanhaa näytenumeroa. Mahdollisista LSPL Oy:n näytteistä ilmoitetaan näytenumero. Tutkimus/palvelu Pt-Konsul ei ole akkreditoitu.

Näyte: Valmiiksi värjätyt näytelasit, värjäämättömät leikkeet laseilla tai muu tulkittava materiaali (elektronimikroskooppikuvat, virtaussytometrian histogrammit yms.). Parafiiniblokit tulisi myös lähettää. Näytemateriaali palautetaan.

Lähete: Vapaamuotoinen paperinen tai sähköinen lähete.

Menetelmä: Asiantuntijan antama lausunto materiaalista tai mahdollisista LSPL Oy:ssä tehdyistä lisävärjäyksistä.

Tulos: Spesifinen patologis-anatominen diagnoosi, joka noudattaa LSPL Oy:n käytäntöä. — Yhteyshenkilö: Markku Kallajoki, 0405 528609