Tutkimukset » Histologia »

Munuainen | 4067 Ki-PAD*

Indikaatiot: Munuaiskudoksen diffuusien, lähinnä ei-neoplastisten tautiprosessien epäily.

Näyte: Erityisesti tarkoitusta varten suunnitellulla biopsianeulalla kuvantamismenetelmien avulla ohjatusti otettu kudoslieriö 10-%:een formaliiniin. Ennen kudoksen formaliiniin kiinnittämistä pitäisi mielellään stereomikroskoopin avulla tarkistaa, että kudos on munuaista ja että siinä on glomeruluksia. Glomerulukset näkyvät pieninä verekkäinä pallosina tai vaaleina pallomaisina kohoumina. Lihas ja rasva ovat näytteenä arvottomia.

Lähete: Kaksiosainen itsejäljentävä yleislähete (päällimmäinen kappale patologian laboratorioon, alimmainen lähettäjälle) tai sähköinen lähete sähköisen tiedonsiirtoon osallistuvan yksikön kanssa erikseen sovitulla tavalla.

Menetelmä: Histologinen perusprosessi, Weigert-van Gieson- ja hematoksyliini-eosiini-värjäykset. PAS- ja kongopuna-värjäykset tyvikalvojen ja amyloidin osoittamiseksi. LSPL Oy:ssä ei tehdä suoraa immunofluoresenssitutkimusta (4066 Ki-PAD-IF) jääleikkeistä eikä elektronimikroskopiaa (4065 Ki-PAD-EM). Metenamiini-hopea-värjäys tyvikalvorakenteen selventämiseksi tehdään tarvittaessa alihankintana.

Tulos: Glomerulonefriittimuutokset voidaan yleensä melko tarkkaan tyypittää jo perusmorfologian perusteella. Samoin amyloidoosi, diabeettinen nefropatia, nefroskleroosi ja eräät muut taudit voidaan diagnosoida. Sen sijaan esimerkiksi IgA-nefropatia, lupus erythematosus ja muu glomerulonefriittidiagnostiikka edellyttävät immunofluoresenssin ja elektronimikroskopian käyttöä.