Tutkimukset » Histologia »

Maksa | 4064 Lr-PAD

Indikaatiot: Maksan kasvaimet ja ei-neoplastiset muutokset kuten hepatiitit, kirroosi ja synnynnäiset maksan toiminnan häiriöt tai rakenteen poikkeavuudet.

Näyte: Erityisesti tarkoitusta varten suunnitellun biopsianeulan avulla otettu kudoslieriö 10-%:een formaliiniin. Näytteen edustavuuteen pitäisi piston yhteydessä kiinnittää huomiota. Maksakudoksen puuttuminen näytteestä tai liian pieni pala eivät johda diagnoosiin. Erityisesti hepatiitti-diagnostiikassa porta-alueita tulee näytelieriöistä löytyä tarpeeksi, jotta usein portaalialueille painottuva inflammatio voidaan tulkita ja kvantitoida labulusalueen vaurioon vertaamalla.

Lähete: Kaksiosainen itsejäljentävä yleislähete (päällimmäinen kappale patologian laboratorioon, alimmainen lähettäjälle) tai sähköinen lähete sähköisen tiedonsiirtoon osallistuvan yksikön kanssa erikseen sovitulla tavalla.

Menetelmä: Histologinen perusprosessi, Weigert-van Gieson- ja hematoksyliini-eosiini-värjäykset. PAS- ja preussinsini-värjäykset glykogeenin ja raudan osoittamiseksi.

Tulos: Jos näyte on edustava, saadaan usein spesifinen patologis-anatominen diagnoosi. Spesifisen diagnoosin määrittäminen edellyttää riittävän yksityiskohtaisia lähetetietoja mukaan lukien keskeiset laboratoriotutkimustulokset: virusserologia, autoimmuuniserologian tulokset, maksaperäisten entsyymien pitoisuudet veressä, kuvantamistutkimusten tulokset.

Kroonisten hepatiittien osalta annetaan METAVIR-luokituksen mukainen arvio tulehdusprosessista, arvio fibroosista neliportaisella asteikolla ja steatohepatiittien yhteydessä niin ikään kvantitoiva arvio inflammation vahvuudesta.

Kasvaintaudit. Histopatologian ja tarvittaessa immunohistokemian avustamana patologi pyrkii ottamaan kantaa mahdollisimman tarkkaan siihen, onko kyseessä primaari maksan kasvain vai metastaasi, hyvän- vai pahanlaatuinen muutos ja tarvittaessa arviomaan mahdollista hoitovastetta, jos sellaiseen ao. taudin osalta on mahdollisuuksia.