Tutkimukset » Histologia »

Suun histologiset näytteet | 4054 Ts-PADSuu

Indikaatiot: Suun limakalvomuutosten, sylkirauhasten, leukaluiden ja hampaiden patologisten muutosten diagnostiikka. Suun limakalvomuutoksia ovat muun muassa. reaktiiviset muutokset, hyvänlaatuiset pehmytkudoskasvaimet, suun limakalvosairaudet kuten suun punajäkälä, suusyövän esiastemuutokset sekä suusyöpä. Tavallisimpia leukaluiden muutoksia ovat hampaan juuren kärjen tulehdukselliset muutokset sekä kystat että kasvaimet. Hammasnäytteiden indikaatioita ovat hampaiden kovakudossairaudet tai hammaskudoksessa kiinni kasvavat leuan kasvainmuutokset. — Sekä suun limakalvojen että leukaluiden kasvainresekaatit käsitellään Ts-PAD-1 – 4 näytteinä niiden laajuuden mukaan.

Näyte: Stanssi-, veitsibiopsia ja luunäytteet fiksoidaan 10-%:een formaliiniin. Näyte tulee ottaa voimakkaimmin muuttuneelta alueelta. Laaja-alaisissa limakalvomuutoksissa voidaan ottaa useampi näyte. Haavauma- ja rakkulanäytteen tulee sisältää myös ehjää limakalvoa muutoksen reunoilta. Haavaisten tai rakkulaisten limakalvomuutosten yhteydessä voidaan myös ottaa immunofluoresenssi(IF)-näyte autoimmuunirakkulasairauksien selvittämiseksi. IF-tuorenäyte otetaan leesion reunalta ehjän limakalvon alueelta. Sjögrenin syndrooma -diagnostiikkaa varten tarvitaan vähintään 6 pientä sylkirauhasta alahuulen alueelta. Leukaluumuutosten osalta näytettä tulisi olla muutosalueelta, mutta myös viereiseltä terveeltä vaikuttavan luun alueelta esimerkiksi trepaanilla otettuna. Myös hammasnäytteet fiksoidaan 10-%:een formaliiniin. .

Lähete: Paperinen lähete lähetelomakkeet-sivulta tai sähköinen lähete sähköisen tiedonsiirtoon osallistuvan yksikön kanssa erikseen sovitulla tavalla. Luumuutosten yhteyteen suositellaan röntgenkuvien liittämistä paperitulosteina tai sähköisinä tiedostoina. Lähetteen mukaan voidaan liittää myös muutoksen kliininen valokuva, paperilla tai sähköisesti.

Menetelmä: Histologinen perusprosessi, hematoksyliini-eosiini- ja PAS-värjäykset. IF-näytteiden osalta pyydetään olemaan etukäteen yhteydessä suupatologian erikoishammashammaslääkäreihin. Kovakudosnäytteet dekalsifioidaan hapossa (Bo-PAD) tai EDTA:ssa (Bm-PAD).

Tulos: Suun limakalvomuutosten spesifistä diagnostiikkaa tukee selvä anamneesi ja kuvaus muutoksen sijainnista sekä kliininen diagnoosi että tiedot muutokseen mahdollisesti edeltävästi kohdistetuista lääkehoidoista. Leukaluiden näytteissä muutoksen radiologinen kuva on olennainen lopullisen diagnoosin tekemisessä. Hammasnäytteissä tarvitaan kliininen kysymyksenasettelu tarvitaanko dekalsinoidun näytteen lisäksi dekalsinoimattomat kovakudosnäytteet (esimerkiksi amelogenesis imperfectan selvittely). — Yhteyshenkilöt: Jaana Rautava 040 8276977 ja Jaana Willberg 0400 501272