Tutkimukset » Histologia »

Histologia Ts-PAD-1 - Ts-PAD-4 | 4054-Ts-PAD-1 4055-Ts-PAD-2 4056-Ts-PAD-3 4194-Ts-PAD-4

Histologiset tutkimukset

Indikaatiot: Kudosmuutoksia aiheuttavien tautiprosessien diagnosointi (PAD = patologis-anatominen diagnoosi).

Näyte: Näyte: Kudosnäyte pannaan kannelliseen 10 %:n puskuroitua formaliinia sisältävään näyteastiaan. Purkin tulee olla niin suuri ja formaliiniliuosta niin runsaasti, että fiksatiivia on vähintään 10-kertainen määrä kudokseen nähden. Purkkiin on merkittävä potilaan henkilötiedot. Jos näytemateriaali koostuu yhtä useammasta kudoskappaleesta, näitä vastaavat näytepurkit tulee selvästi merkitä. Suurista kirurgisista leikkauspreparaateista leikkauksen tehnyt lääkäri voi ottaa paloja eriteltyihin näytepurkkeihin. Yleensä kuitenkin patologi ottaa näytteet lähetteessä ilmoitetun ongelman ratkaisemiseksi. Jos näytettä ei voida toimittaa heti patologian laboratorioon, formaliinissa olevaa näytettä tulee säilyttää huoneenlämmössä (ei jääkaapissa), eikä formaliiniliuoksessa oleva näyte saa jäätyä kuljetuksen aikana. Biopsianäytteet otetaan limakalvoilta tarkoitusta varten suunniteltujen pihtien avulla (esim. suoli, bronkus, kohdunkaula), muista kudoksista veitsellä tai, kuten eturauhasesta, biopsianeulalla (Ts-PAD-1 ja -2). Tietyt näytteet, kuten perna ja kokonaiset imusolmukkeet (ks. jäljempänä 4049 Ln-PAD), on hyvä halkaista fiksaation nopeuttamiseksi ja autolyysin pysäyttämiseksi.

Käsittelyssä huomattavaa: Jos sytologisia laseja lähetetään samassa pakkauksessa histologisten formaliiniin otettujen näytteiden kanssa, sytologiset lasit tulisi suojata formaliinihöyryltä panemalla näytelasikotelo tiiviseen muovipussiin. Histologiset näytteet eivät saa kuljetuksen missään vaiheessa jäätyä.

Lähete: Kaksiosainen itsejäljentävä yleislähete (päällimmäinen kappale patologian laboratorioon, alimmainen lähettäjälle) tai sähköinen lähete sähköisen tiedonsiirtoon osallistuvan yksikön kanssa erikseen sovitulla tavalla. Lähetteessä tulee mainita selvästi näytteen laatu, ottokohta ja kliininen kysymyksenasettelu.

Menetelmä: Kudoksen dehydraatio etanolissa, kirkastus ksyleenissä, parafiinivalu, leikkeiden valmistaminen mikrotomilla ja värjättyjen leikkeiden tutkiminen mikroskoopilla. Luuta tai muuta kalkkiutunutta kudosta sisältävä materiaali dekalsifioidaan hapolla tai EDTA:lla ennen prosessia.

Tulos: Histologinen tutkimus antaa yleensä vastauksen kysymykseen onko muutos pahanlaatuinen kasvain, hyvänlaatuinen kasvain, tulehduksellinen muutos vai degeneratiivinen prosessi. Myös kasvaintyyppi, kasvainten esiasteet ja kasvaimen erilaistumisaste (gradus) voidaan määrittää.
Tulehduksellinen prosessi voidaan tyypittää ja usein esittää sen vaikeusasteesta arvio. Maha-, iho-, maksa- ja keuhkoprosesseissa (ks. jäljempänä) histologinen tutkimus on erityisen käyttökelpoinen kasvaintautien lisäksi myös puhtaasti tulehduksellisten muutosten selvittelyssä.
Epäilyttävän sytologisen tutkimustuloksen jälkeen muutoksen luonteen jatkoselvittely on syytä tehdä histologisesti. Näytteestä annetaan aina diagnoosin lisäksi lausunto, josta ilmenevät diagnoosin perusteet. Lausunnossa ilmoitetaan myös muita hoidon kannalta merkittäviä asioita, kuten kasvaimen laajuus ja poiston radikaliteetti. LSPL Oy noudattaa IAP:n ja TYKS-SAPA-liikelaitokse patologian palvelualueenn luokittelu- ja gradeerausperusteita.

Blokkimäärä toimii laskutuksen perustana siten, että ryhmässä I (pienikokoinen näyte) laskutus on yksinkertainen, ryhmässä II (keskikokoinen näyte) kaksinkertainen ja ryhmässä III (suurikokoinen näyte) edelleen suurempi. Konsultaatio 4050 Pt-Konsul laskutetaan arvioitavan näytelasi- ja blokkimäärän mukaisesti. Näytteen alkuperäisen ottajan yksittäisestä näytteestä pyytämä uudelleentulkinta käsitellään lisälausuntona ilman erillistä korvausta. Kaksinkertaisen laskutuksen piiriin kuuluvat myös sellaiset kokonaisuudet, joissa samalla kertaa on poistettu kudoksia toisiinsa liittymättömistä saman potilaan elimistä, vaikka palamäärä jäisikin vähäisemmäksi kuin yksinkertaisen laskutuksen yhteydessä on esitetty (esim. ihokasvaimen poisto umpilisäkkeen poiston yhteydessä). Näytteenkäsittelyn päävaiheet on koneellistettu.

Laajojen leikkauspreparaattien (4194 Ts-PAD-4) tutkiminen on huomattavan työlästä ja kysyy sekä lääkäri- että laboratoriotyövoimaa. Tällaisiin näytteisiin kuuluvat kohdunpoistopreparaatit tai paksusuoliresekaatit tapauksissa, ja tutkimuksesta laskutetaan enemmän kuin »Suppea leikkauspreparaatti» -kategoriaan kuuluvista näytteistä. Myös varsinaisen histologiseen tutkimukseen otetun näytemateriaalin laajuudesta riippumatta laskutus tapahtuu nimikkeen 4194 Ts-PAD-4 mukaisesti, kun käsittely on tavanomaista huomattavasti aikaavievämpää dissektion vuoksi, vaatii röntgenkuvien tulkintaa, makropreparaattien tai niistä tehtyjen parafiiniblokkien röntgenkuvausta (esimerkiksi jotkin rintasyöpänäytteet) tai lisänäytteiden ottoa kliinikon pyynnöstä. — Ts-PAD-4:n alatyyppeinä laboratorio tunnistaa tutkimukset Br-PAD-4 (6146), Gi-PAD-4 (6147), Lu-PAD-4 (6148), Ug-PAD-4 (6149) ja Hn-PAD-4 (6275). Näitä edustavat näytteet käsitellään näytetyypin erityisvaatimusten mukaisesti sekä dissektio- että raportointivaiheessa. Samoin Ts-PAD-PNB (6274) tulkitaan Ts-PAD-1:n erityistapaukseksi, kun kyseessä ei ole tutkimus Lr-PAD, Ts-PADBrea tai Ts-PAD-PNBseul. LSPL tulkitsee mainittujen tutkimusten kuuluvan mukautuvaan pätevyysalueeseen.

—Näytteen ottajan yksittäisestä näytteestä pyytämä uudelleenarviointi käsitellään lisälausuntona ilman eri veloitusta.

Kudosleikkeiden värjäysvalikoimaan kuuluvat perusvärjäyksinä Weigert/van Gieson ja hematoksyliini-eosiini sekä erikoisvärjäyksinä Periodic acid-Schiff eli PAS (glykogeeni ja limat), Alcian blue (hapan lima), toluidiinisininen (syöttösolut), diastaasi-PAS-van Gieson (maha), Giemsa (helikobakteeri), kongopuna (amyloidi), Masson-Fontana (melaniini) ja preussinsininen (rauta).

Muut tarvittavat erikoisvärjäykset ja lisätutkimukset ostetaan alihankintana.

Immunohistokemialliset erikoisvärjäykset suoritetaan tarkkaan diagnoosiin pääsemiseksi LSPL Oy:ssä. Rutiinissa harvoin käytettäviä vasta-aineita tarvitsevan immunohistokemia ostetaan alihankintana.

Lääkärit laativat mikroskooppitutkimuksen perusteella lausunnon, johon kuuluu patologis-anatominen diagnoosi (PAD). Diagnoosit noudattavat yhtenäistä järjestelmää ja ovat pääsääntöisesti latinan kielisiä.

Laboratorio noudattaa International Academy of Pathology (IAP) - Suomen osaston kulloinkin voimassaolevia ajantasaisia luokittelusuosituksia ja kasvaintaudeissa World Health Organisationin (WHO) uusinta kasvainluokitusta.