Tutkimukset » HPV-tutkimukset »

HPV-analytiikka | 4075 -HPVNhO (pelkkä HR HPV:n osoitus), 8899* (Pt-Papa-1 yhdistettynä HR HPV:n osoitukseen)

»High risk» HPV -analytiikka

Indikaatiot: Kohdunkaulan syövän esiasteiden toteaminen riskipotilaiden identifikaatiolla.

Näyte: Harjanäyte vain tarkoitukseen erityisesti valmistetulla harjainstrumentilla. Näyte siirretään tarkoitukseen valmistettuun kiinnitysliuokseen ja toimitetaan laboratorioon. Laboratorio toimittaa pyynnöstä sekä näytteenottoharjoja että kiinniteliuosastioita. Välinetilaukset voi tehdä sähköpostilla labrat@lspl.fi.

On huomattava, että HPV-näyte otetaan ennen muuta instrumentaatiota, pesuja tai etikkakäsittelyä jne. ja vasta tämän jälkeen suoritetaan muut tutkimukset. HPV-näyte otetaan ensin, harjapää irroitetaan ja jätetään purkkiin. Vasta tämän jälkeen otetaan sytologinen (papa-) näyte perinteisesti lasille tähän tarkoitetuilla omilla instrumenteilla.

Lähete: Sähköinen lähete: Tutkimusnimike on Suomen kuntaliiton laboratorionimikkeistön mukaan pelkälle »high risk HPV» -tutkimukselle 4075 ja yhdistetylle gynekologisen solunäytteen ja HR-HPV-tutkimukselle laboratorion itse luoma 8899, koska Suomen Kuntaliiton nimkkeistö ei tunne yhdistelmätutkimusta. Paperilähetteessä tulee yhdistelmätutkimusta tilattaesssa mainita, että myös HPV-näyte otettu. Paperilähetteet ovat saatavissa laboratorion verkkosivuilta (lspl.fi/lahetelomakkeita).

Menetelmä: HR HPV -genomin tunnistus tehdään Yhdysvaltain Food and Drug Administrationin (FDA) ja EU:n CE-IVD-viranomaisten diagnostiseen käyttöön hyväksymällä Rochen Cobas 4800 -järjestelmällä, jossa automaattisesti eristetään nukleiinihapot magneettipartikkelitekniikalla, ja HPV-tyypitetään reaaliaikaisesti polymeraasiketjureaktion jälkeen HPV-tyyppispesifisten fluoresoivien koettimien avulla. Tutkimuksemme osoittaa kohdunkaulan sytologisista näytteistä erikseen erityisen suuren riskin HPV-tyypit 16 ja 18 sekä yhdistettynä muut tunnetut riskityypit (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 ja 68).

Vastaus: HR HPV -tutkimuksen vastauksessa otetaan kantaa seuraaviin tuloksiin: HPV 16 positiivinen tai negatiivinen; HPV 18 positiivinen tai negatiivinen; muu HR HPV positiivinen tai negatiivinen. Teknisesti epäonnistuneet analyysit toistetaan. Jos potilaasta on gynekologinen solunäyte, se esitarkastetaan ja vastataan vasta, kun potilaan HPV-status on selvillä. Näissä näytteissä vastausajat ovat pidemmät kuin pelkässä sytologiassa, mikä tulee huomioida potilaita informoitaessa.

Tausta: Lounais-Suomen Patologian laboratorio Oy (LSPL) tarjoaa 1.11.2014 alkaen suuren riskin (»high risk», HR) ihmisen papilloomavirus (Human papillomavirus, HPV) analytiikkaa kohdunkaulasolunäytteistä. Tarkoitus on auttaa kliinikkoa kohdentamaan sytologista seurantaa HR-HPV-riskiryhmiin ja auttaa tekemään päätöksiä HR-HPV-negatiivisten potilaiden sytologisesta seurannasta. Taustana on tutkimustieto siitä, että kohdunkaulan syövän esiasteet ja syövät ovat käytännössä kaikki suuren riskin HPV-infektioon (HR-HPV) liittyviä: HPV 16 -tyypin suhteen positiivisten naisten riski saada CIN II tai III -tason dysplasia tai kohdunkaulan syöpä on jopa 20-kertainen HPV HR -negatiivisiin nähden muutaman vuoden seurannassa. HPV 16 -tyypin suhteen positiivisen naisen riski sairastua mainittuihin dysplasioihin tai peräti kohdunkaulan syöpään on suuri HR HPV -negatiiviisiin nähden. Myös HPV 18 -tyypin infektoimat naiset ovat suhteellisesti suuressa riskissä; muut HR HPV -infektioit lisäävät dysplasia- ja karsinoomariskiä niin ikään kohtalaisesti. Nämä näkemykset perustuvat laajaan, yli 40 000 naista, käsittävään ATHENA-tutkimukseen [1].

Kliinikon harkinnassa on, miten suuri paino annetaan turhiksi osoittautuville kolposkopioille ja miten suuri paino toisaalta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa olevien dysplasioiden detektiolle. ’Turhien’ gynekologisten solunäytteiden ottoa on kritisoitu hiljan ilmestyneessä tutkimuksessa [2], ja asiaan kiinnitettiin huomiota myös Suomen lääkärilehden tieteellisessä pääkirjoituksessakin [3]. Tarkoitus on kohdistaa sytologinen syövän esiasteiden löytämiseen tähtäävä toiminta riskissä oleviin naisiin, ja vähentää HR HPV:n suhteen negatiivisten turhaa sytologista seurantaa. On kuitenkin muistettava, että HR HPV -negatiivinen tulos ei sulje pois asianomaisen mahdollisuutta saada HPV-tartunta jatkossa.

Viitteet:

[1] Cox JT, Castle PE, Behrens CM, Sharma A, Wright TCJ, Cuzick J. Comparison of cervical cancer screening strategies incorporating different combinations of cytology, HPV testing, and genotyping for HPV 16/18: results from the ATHENA HPV study. Am J Obstet Gynecol. 2013;208:184.e1-184.e11.

[2] Salo H, Nieminen P, Kilpi T et al. Divergent coverage, frequency and costs of organised and opportunistic Pap testing in Finland. Int J Cancer. 2014;135:204-213.

[3] Malila N, Yliskoski M. Seulontaohjeman ulkopuoliset Papa-näytteet kuormittavat terveydenhuoltoa. Suomen Lääkäril. 2104;39:2430.

Akkreditaatio ja yhteystiedot: Laboratoriomme HPV-analytiikka on akkreditoitu standardien EN ISO/IEC 17025 ja EN ISO 15189 mukaisesti. — Yhteys- ja vastuuhenkilö: Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, dosentti, Jukka Hytönen, 0407 690 859