Laboratoriet PLSF Ab:s verksamhet

  • Laboratoriet PLSF Ab är ett aktiebolag i Åbo, som producerar undersökningar hörande till området patologi.
  • PLSF Ab har fortsatt Finlands Cancerförbunds patologilaboratoriums verksamhet i Åbo från och med år 1993. På laboratoriet analyseras årligen ca 40 000 cytologiska, 17 000 histologiska och 300 obduktionsprov. PLSF Ab levererar sina kunder remiss- och provtagningsmaterial (fixeringsvätskor, provburkar). Undersökningsrubrikerna följer Finlands Kommunförbunds rekommendation, av vilken en ny version utkom 1.1.2010.
  • PLSF Ab:s delägare är specialläkare i patologi. Tillsammans med andra läkare med tillräcklig erfarenhet av branschen ansvarar de för utlåtandena. Utlåtandet ges inom 4 dagar på 80 % av cytologiska och histologiska prov.
  • PLSF Ab följer International Academy of Pathology (IAP) Finlands avdelnings samt Åbo universitetscentralsjukhus patologiavdelnings klassificerings- och graderingsprinciper. IAP:s pdf-dokument »Klassificeringsprinciper» finns att hämta i pdf-format. Programmet Acrobat Reader® behövs för läsning av dokumentet. Acrobat Reader® kan vid behov laddas ner från Adobes webbsida http://www.adobe.com.
  • Laboratoriet framställer egenhändigt mikroskoppreparat av provmaterialet. Som avlönad arbetskraft finns laboranter i provframställningen, laboratorieskötare och bioanalytiker i förgranskningen av cytologiska prover och annan personal i kontors- och assisterande uppgifter. Bolagets direktör är Eija Korkiakoski och ansvarig läkare är Harry Kujari. Laboratoriet fungerar i ändamålsenliga utrymmen och använder moderna apparater och material.
  • Laboratoriet publicerar inte längre tryckta undersökningsanvisningsböcker. Beskrivningar på laboratoriets verksamhetsprinciper och enskilda undersökningar kan läsas på dessa webbsidor och kan skrivas ut från dem. Kvalitetsansvariga docent Markku Kallajoki och ansvarig läkare Harry Kujari sköter informeringen i medicinska ärenden. Information om kommersiella ärenden ges av direktören.

adobe reader