Medisiniska obduktioner

Obduktionerna är av FINAS akkrediterade f o m 20.7.2015. Den tekniska provframställningen görs som en vanlig histologisk process och är också ackrediterad. Undersökingnar märkta med * är inte ackrediterade. Obduktionerna är därtill certifierade efter »Patologian laatutunnus» av Labquality Ab / Qualification enligt International Academy of Pathology — Finnish Division.

Medicinska obduktioner utförs av följande läkare (specialläkare i patologi eller/och i rättsmedicin):

ML Maria Gardberg
MD Katri Kivinen
ML Harry Kujari, ansvarig läkare i SFPL Ab
MD Laine Jukka, docent i experimental patologi
ML Jarmo Lipasti, specialist i rättmedicin och patologi
MKD Matias Röyttä, docent i patologi, professor
MD Mirva Söderström
MD Pekka Taimen
MD Samuli Vaittinen
ML Katri Virtanen