Undersökningar » Konsultationer »

Pt-Konsul | 4050

Konsultation

Indikationer: Bedömningssvårigheter av prov tagna annanstans. Prov som tidigare svarats av PLSF Ab kan bedömas på nytt och vid olika tidpunkter tagna prov kan jämföras med varandra. — Om den som ursprungligen tagit provet ber en ny bedömning behandlas det som ett kompletterande utlåtande med gammal provnummer. Av eventuella PLSF Ab:s prov nämns provnummer. NB: Pt-Konsul är inte akkrediterade.

Prov: Färdigt färgade provglas, ofärgade snitt på provglas eller annat material som kan bedömas (elektronmikroskopbilder, histogram från flow cytometri och dylikt). Paraffinblock bör också sändas. Provmaterialet returneras.

Remiss: Remiss på papper eller elektroniskt.

Metod: En sakkunnigs utlåtande på basen av materialet eller eventuella tillägsfärgningar gjorda vid PLSF Ab.

Resultat: Specifik patologisk-anatomisk diagnos, som följer PLSF Ab:s praxis.