Cytologiska undersökningar

Följande cytologiska undersökningar ingår laboratoriets urval. Alla akkrediterade.

Laboratoriet framställer en Papanicolaou-färgning på proven. Vid behov görs även en May-Grünwald-Giemsa-färrgning eller annan specialfärgning som ingår i urvalet (se histologiska undersökningar).

Specialläkare i patologi ger ett utlåtande på basen av en mikroskopundersökning. Detta föregås av en förhandsgranskning som utförs av en cytologiassistent (?). Utlåtandet baserar sig på Papanicolaous malignitetsklasser I - V (klass 0: icke representativt prov), och inom gynekologisk cytologi också på Bethesda-systemet. Finnålsprover undersöks och rapporteras alltid verbalt av en läkare.

Cytologiska prov faktureras dubbelt ifall de skickade utstrykspreparaten är åtta eller fler till antalet. Dubbel fakturering tillämpas också i sådana fall, där provmaterial från samma patient har tagits från flera organ (t. ex. urincytologi och finnålsprov från prostatan).

Cytologiska undersökningar ges en malignitetsbedömning med hjälp av Papa-klasser [0] och I-V. Dessa tolkas på följande sätt:

  • Klass 0: Icke representativt prov
  • Klass I: Normal cellbild, benign
  • Klass II: Lindrig atypi, benign
  • Klass III: Lätt malignsuspekt fynd
  • Klass IV: Starkt malignsuspekt fynd
  • Klass V: Malignt cellfynd

Klasser II - V bör huvudsakligen kontrolleras histologiskt. I klass II placeras t.ex. cellförändringar som förknippas med inflammation eller regeneration. Exempelvis godartad skivepitelmetaplasi som förekommer i bronkusepitel leder till klass II. Gynekologiska cellprov ges utlåtanden enligt The Bethesda System 2001 (TBS). PLSF Ab har dessutom bevarat den traditionella Papanicolaou-klassificeringen i sina svarblanketter. Även renhetsgrad anges, fastän den inte hör till TBS. Patientens personuppgifter bör märkas ut på provglas och -burkar. Utförliga kliniska förhandsuppgifter är nödvändiga vid tolkning av cytologiska prov. Också frågeställningen är viktig: är det frågan om en uppföljningsundersökning eller är den primära diagnosen ofastställd? Vill man bedöma en inflammatorisk process eller söker man en malignitet?

Cytologiska provsvar ges av följande specialläkare i patologi:

MKD Kalle Alanen, docent i patologi
MKD Olli Carpén, professor i patologi
ML Maria Gardberg
MKD Markku Kallajoki, docent i patologi, medlem i Skandinavisk sarkomgruppen
MD Katri Kivinen
MD Pauliina Kronqvist
ML Harry Kujari, ansvarig läkare i SFPL Ab
MD Tuula Kuukasjärvi
MD Laine Jukka, docent i experimental patologi
MKD Ilmo Leivo, professor i patologi
MKD Matias Röyttä, docent i patologi, professor
MKD Karl-Ove Söderström, docent i patologi
MD Mirva Söderström
MD Pekka Taimen
MD Samuli Vaittinen
ML Katri Virtanen