Cytologiska och histologiska remissblanketter

TBS-SVE.pdf Gynekologiskt cellprov
Cell-SVE.pdf Allmänn remiss för cellprover (icke-gynekologiska)
Histologi-SVE.pdf Histologisk prov
HR HPV -remiss_SE.pdf HR HPV -remiss