PLSF Ab:s kvalitetssystem och kvalitetskontroll

  • PLSF Abs: kvalitetssystem fungerar enligt standarderna SFS-EN ISO/IEC 17025:2005, SFS-EN ISO 15189:2013 och EN ISO 9001:2000. Systemet beskrivs i enhetens kvalitetshandbok. En ansvarsperson övervakar kvalitetskontrollen. Laboratoriet använder av IAP Finlands avdelning rekommenderade register, ett regelbundet på stickprov baserat övervakningssystem och dubbel bedömning av problematiska prov. Detta garanterar, att det vid behov är flera patologer som deltar i fastställande av diagnos.
  • PLSF Ab ser till att personalens yrkeskunnande utvecklas. Yrkesutövande läkare deltar regelbundet i både inhemsk och utländsk fortbildning. Största delen av läkarna har de högsta akademiska graderna inom patologi.
  • PLSF Ab deltar i av Labquality Ab, Nordi och QC UK Neqas organiserade kvalitetskontrollomgångar gällande cytologisk coh histologisk diagnostik, histoteknik, immunohistokemi och HPV-diagnostik.
  • Undersökningar (med några enstaka undantag) är av FINAS akkrediterade enligt standarder SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 och SFS-EN ISO 15189:2007. Undersökningar Ut-Syto och St-Syto har inte akkrediteringsstatus, eftersom de är inte officiellt identifierade i Finska kommunförbundets laboratorieundersökngingsregister. Dessa undersökningar står ändå fortfarande till förfogande av PLSF Ab.