Puutarhakatu 9a A, 20100 Turku

Växel: (02) 2751 340
Kansli, provresultat: (02) 2751 346
Ansvarig läkare: (02) 2751 350
Verkställande direktör: (02) 2751 348
Telekopi: (02) 2751 355
E-mail: info@lspl.fi
FO-nummer: 0871834-0